Te mooi om waar te zijn? Neem contact met ons op en overtuig jezelf.

#8 Geven wat er nodig is

Er is veel te doen omtrent het ondersteunen van medewerkers op fysiek en mentaal gebied. Hierbij wordt er veelal gekeken naar de manier waarop de organisatie ervoor kan zorgen dat de medewerker niets te kort komt.

Maar wat is er nu nodig?

Om te weten wat er nodig is, zal er eerst duidelijk moeten zijn waar de behoeftes maar ook wensen van het elke medewerker liggen. Wanneer dit duidelijk is, zal er eigenlijk per medeweker gekeken moeten worden, hoe deze wensen en behoeftes binnen de organisatie ingevuld kunnen worden. Wanneer je iedereen een persoonlijk stem wilt geven, kan dit leiden tot een enorme taak.

Door medewerkers echter een gekaderde keuze (zoals in onze vorige blog besproken) te geven waardoor ze zelf de regie in handen kunnen nemen en houden, wordt het mogelijk om vanuit organisatieniveau, elke medewerker terug te geven wat deze wil en nodig heeft. Door dit te combineren met data wordt het eenvoudig de kaders vast te stellen en te geven wat er nodig is.

#7 Teveel keuze is stressvol

Duurzame inzetbaarheid kun je als organisatie op veel verschillende manieren omarmen. Hierbij is de keuze voor de medewerker vaak groot. Echter is het hebben van een ruime keuze ook nadelig.

Dit is goed uit te leggen met het volgende voorbeeld:

Wanneer je met een kind een ijswinkel binnenloopt en tegen het kind zegt: ” je mag alles kiezen” , zal het aanbod van de betreffende winkel nooit kunnen voldoen of zal de kwaliteit achteraf niet aan de eisen hebben voldaan.

Een beter alternatief zou zijn om de keuze af te kaderen maar niet weg te nemen: “ je mag een ijshoorntje met 2 bolletjes, je mag zelf kiezen welke smaak”.  Hierdoor blijft de keuze aanwezig en zal het resultaat naar verwachting zijn.

Wanneer er een afgekaderd aanbod is, wordt het dus makkelijker voor de werknemer om de juiste en meest passende keuze te maken voor hun eigen situatie. Hierbij zullen ook de verwachtingen vooraf duidelijk zijn en het resultaat voldoen aan deze verwachtingen.  

Wanneer jij als werkgever een gekaderd aanbod biedt waarin de medewerker zelf de regie houdt wordt duurzame inzetbaarheid een gevolg jouw beleid. 

Keuzestress beperken en duurzame inzetbaarheid bevorderen?

Wil jij ook een begin maken met duurzame gedragsverandering?

#6 Duurzame gedragsverandering 

De maatschappij is enorm veranderd na de Covid-19 periode. Dit betekend dat er op veel plaatsen aanpassingen nodig zijn. Vaak wordt er echter nog gedacht vanuit het beeld dat hard werken leidt tot het bereiken van een betere toekomst. Echter heeft de Covid-19 periode ons ook doen inzien dat er ook genoten mag worden van het heden. En dat er ook geïnvesteerd mag worden in het welzijn van het moment, de kwaliteit van leven.

Omdat er meer wordt gekeken naar het moment, is het belangrijk om werknemers ook een stem te geven en een mogelijkheid te bieden zichzelf te verbeteren. Door in te zetten op zelfregie en de kwaliteit van werken, zal de kloof die vaak door de werknemer ervaren worden t.a.v. het management worden gesloten.

Goed leiderschap komt voort uit inzicht, sturing en begrip. Dit in combinatie met het versterken van de autonomie (vanuit het perspectief) van de medewerker leidt tot duurzame gedragsverandering.

#5 Unbaised leiderschap

Leiderschap is meer dan alleen leiding geven aan je personeel, een goede leider zorgt voor zijn mensen, een echte leider eet als laatste.

Wij vinden dat er geen onderscheid gemaakt moet worden wanneer het aankomt op gezondheid. Jij moet kunnen handelen op basis van real-time data gestuurde inzichten om altijd de vinger op de juiste plek te kunnen leggen, en je alle medewerkers op een eerlijke manier, precies te geven wat ze nodig hebben. Door middel van onze data gestuurd platform selecteer jij er nodig is om de duurzame  inzetbaarheid van jouw medewerkers te bevorderen. 

Hoe? Door eerst je team(s) te activeren en te ondersteunen bij het weghalen van alle drempels om hun eigen gezondheid te verbeteren. Wanneer je direct de inzichten krijgt die je nodig hebt, is het mogelijk hier een passend vervolg aan te geven waarbij er geen uitsluiting plaats vindt.

Door de plug and play opzet van het platform kan er direct gestart worden zonder extra administratieve lasten. Door het verhogen van de autonomie van de medewerkers en in de concrete inzichten zorgt het ExcellentLife platform op korte termijn voor tijdsbesparingen.

Laat jouw leiderschap shinen door de medewerkers zelf aan het stuur te zetten.


Ook jij kan iedereen een goede gezondheid bieden.

Weten waar jouw pijnpunten zitten? 

#4 Leg nu eens de vinger op de zere plek!

Hoeveel heb je het afgelopen jaar uitgegeven aan “gezondheid” van jezelf of je medewerkers? En wat doe je hier op het moment  nog mee? Vaak zien we dat we gaan handelen op het moment dat we ongemak gaan ervaren. Hierdoor maken we (te) impulsief keuzes en laten we ons leiden door trends i.p.v. data.

Iedereen weet dat vitale medewerkers dé succesfactor van een gezond bedrijf zijn. En ExcellentLife helpt je graag op weg! Wij dragen bij aan duurzame inzetbare medewerkers, meer plezier op de werkvloer én minder ziekteverzuim.

#3 Plug & Play gezondheidsinterventie

Vaak geven gezondheidsinterventies inzicht in momentopnames. De data die hieruit voort komt geeft een uiteenlopend beeld van jouw organisatie afhankelijk van de tijd van meten. Daarnaast ben je medewerkers vaak ook nog eens kwijt op de werkvloer.

Kant en klare oplossingen op maat met real-time inzicht bieden uitkomst zodat je niet met maatschappelijke trends mee hoeft te gaan maar kan inspelen op hetgeen wat op jouw werkvloer gebeurd. Door een data gedreven beleid dat tot op groepsniveau inzichtelijk is, wordt het mogelijk om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers gelijk te verhogen zonder extra stappen.

Daarnaast richten wij jouw persoonlijke online omgeving compleet in zodat jij zonder compromis in jouw werkwijze, direct impact kunt maken. Zet jouw vertrouwenspersoon, programma’s of (zorg)partners achter de knop en garandeer de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers.

Weten wat ExcellentLife voor jouw organisatie kan betekenen?

Weten wat jouw ROI op gezondheid kan zijn?

#2 ROI op gezondheid

Trends op het gebied van gezondheid komen en gaan. Maar wat hebben deze trends je de afgelopen tijd opgeleverd? Daarnaast maken veel initiatieven de kloof tussen de werknemer en het management vaak alleen maar groter. 

ExcellentLife is anders. Wij zorgen voor begrip, door de autonomie van de werknemer te bevorderen en inzicht te bieden voor de werkgever. Maar wat levert ExcellentLife jou nu eigenlijk op? Naast duurzame inzetbaarheid, beperken van verzuim en het vertrouwen van jouw werknemers kunnen wij je ook een harde ROI berekening geven.

Met een daling van slechts 0,3% ten opzichte van het gemiddeld ziekteverzuim in Nederland (van 5,4% naar 5,1%) zorgt ExcellentLife voor een ROI van 2360%. Dit klinkt te goed om waar te zijn, maar de waarheid is dat betaalbare gezondheid niet zo’n “ver van mijn bed show” is, dan dat veel mensen denken.

#1 Gezondheid moet betaalbaar blijven!

Het gezegde gaat dat gezondheid onbetaalbaar is, echter werd hiermee ooit iets anders bedoeld. Door de steeds verder stijgende vaste lasten (zorg, energie etc.) en de krappe arbeidsmarkt wordt gezondheid uiteindelijk echt onbetaalbaar.
 
ExcellentLife ondersteund innovatieve partijen met een platform dat het mogelijk maakt zelfregie te bevorderen en daarnaast inzicht geeft in de problematieken die er (real time) spelen. Door innovatief te werk te gaan met  (anonieme) data is het mogelijk de huidige kostenstructuur van gezondheid (zowel preventief als curatief) positief te verbeteren. 


Hoe hou je gezondheid betaalbaar?