Het ExcellentLife platform

Schaal- & betaalbaar maatwerk

Software om beter te worden in  jezelf goed voelen

Het ExcellentLife platform is opgebouwd vanuit het principe van geven en nemen. Wij bieden gebruikers van het platform persoonlijke oplossingen op maat die op elk moment en plaats inzetbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk om, wanneer nodig, direct te schakelen met de juiste professional of door te stromen naar het volgende niveau in de E-Health lijn. Op deze manier geven wij de gebruiker concrete oplossingen, waarbij wij (anoniem) meten wat er gebeurt met de gezondheid. 
 
Door datadriven te werk te gaan, is het niet nodig om gebruikers veel eigen tijd te laten verspillen aan (zelf)evaluatie of vragenlijsten vooraf. Hierdoor wordt er gezorgd dat gebruikers hun eigen problemen op kunnen lossen en dat iedereen zichzelf zowel curatief als preventief kan verbeteren.

De basis module

De basis module geeft oplossingen die gebruikers zelf kunnen inzetten om beter om te gaan of bij te komen van problemen en obstakels op zowel fysiek als mentaal vlak. Het is goed om te realiseren hoe verschillende aspecten impact hebben op de capaciteit en de manier waarop je voor jouw lichaam en geest kunt zorgen. Op deze manier, kunnen gebruikers hun energie effectiever verdelen om productiever de dag door te komen.

Aan de hand van testen worden problemen inzichtelijk gemaakt en worden oplossingen voor deze problemen laagdrempelig aangeboden.

Tegelijkertijd wordt er de mogelijkheid geboden om jouw oplossingen toe te voegen aan jouw eigen profiel. Binnen je eigen profiel kun je, je eigen oefeningen bekijken, uitvoeren en beheren.

De voordelen voor elke stakeholder

1. De eindgebruiker

De basis module geeft de eindgebruiker concrete oplossingen voor zijn/haar “dagelijkse” problematieke en (wanneer nodig) de mogelijkheid om altijd en overal de juiste professional te contacten. 

2. Het bedrijf 

Het bedrijf kan een data gedreven beleid gaan voeren zonder dat er veranderingen aan de huidige werkwijze gedaan hoeven te worden. Daarnaast zorgt het curatieve/preventieve karakter van de module ervoor dat verzuim opgelost kan worden danwel voorkomen voordat het verzuim wordt.

Onderzoek/enquete module

Met deze module is het mogelijk op een nieuwe, goedkopere en gebruiks- vriendelijkere manier een anoniem intern onderzoek aan te bieden.

Voordelen

1. Verdiepingsvragen

Stel vragen die er toe doen, aansluitend op de digitale vingerafdruk, en krijg inzicht in wat er echt leeft binnen jouw bedrijf.

2. Kort cyclisch meten
Laat medewerkers gedurende het jaar, meerdere malen stellingsvragen beantwoorden om vooruitgang te meten, trends en onderliggende verbanden herkennen en inzicht te vergaren.

3. Gebruiksvriendelijk
Binnen deze module kan het bedrijf zelf tot max. 6 vragen per maand stellen of een eigen (gevalideerde) vragenlijst gefaseerd aanbieden.

 Extra voordelen voor elke stakeholder

1. De eindgebruiker

De gebruiksvriendelijkheid van het platform lijdt niet onder de vragen die gesteld worden. Daarnaast mogen er maar een x-aantal vragen worden gesteld, hierdoor voorkomen we ellenlange vragenlijsten. Alle vragen die gesteld worden kunnen worden beantwoord middels een 10-puntsschaal (die swipebaar is).  

2. Het bedrijf 

Het bedrijf kan voordeel halen uit de extra data die wordt vergaard door de manier waarop de module is vormgegeven. Hierbij is het voor het bedrijf ook aantrekkelijk om inzicht te krijgen in trends en onderliggende verbanden doormiddel van kort cyclisch meten tegen een lage prijs.